top of page

En base al llibre de Rudolph Arnheim, vaig fer una sèrie d'esquemes visuals de les seves teories sobre el funcionament de la imatge.

bottom of page