top of page
Orígens dels símbols en l'art

 

Year of production:2013

Running Time: 2755 min

Color 

Investigació sobre la presència d'elements simbòlics a les imatges des de l'origen de la humanitat.

bottom of page