top of page

Aquest és un esforç que vaig fer per sintetitzar diverses lectures sobre la composició de la imatge.

 

Miquel Pescador 2012

bottom of page