Somio (Aina)
Somio (Aina)

2014 75 x 50cm Llapis i tinta xinesa sobre paper

1/1
Aina anatomia 1
Aina anatomia 1

2014 29,7 x 19,1cm Bolígraf sobre paper vegetal

Aina anatomia 2
Aina anatomia 2

2014 29,7 x 21cm Bolígraf sobre paper vegetal

1/1